Bygdegårdsföreningen Böljan                        

Nyhetsbrev nr 1
                                                                                           
April 2013


Välkommen till ännu ett verksamhetsår med Böljan! Under der gågna året har vi  åstadkommit en hel del men mer om det nedan. Än återstår dock mycket arbete för att vi ska få en fungerande aktivitetslokal. Under det kommande året planerar vi samtidigt för flera som vi hoppas trevliga arrangemang!

Ett fokus under det  gågna verksamhetsåret har varit att få fler än tidigare av våra runt 180 medlemmar att engagera sig i verksamheten. Vi har hittills lyckats sådär vilket innebär att det finns plats för många flera.

Som tur är det många som deltar i våra arrangemang vilket är viktigt för våra ekonomiska möjligheter att genomföra det vi vill men tyvärr är det ännu för få som planerar och genomför dem. Kom gärna med förslag på hur vi ska kunna ändra på detta och få fler att ta ett aktivt ansvar för vårt gemensamma projekt.

Just nu känns det som vi står vid ett vägskäl. För att föreningen ska vara och förbli livskraftig krävs att så många som möjligt sluter upp. Alla kan vi bidra på något sätt och vid något eller några tillfällen. Tänk efter - vad kan du bidra med och hör sedan av dig till någon förtroendevald i föreningen.

Dags för ny medlemsavgift

Medlemsåret sträcker sig från 1 maj 2013 till 30 april 2014. Så nu är det dags att betala in för det kommande verksamhetsåret. Årsavgiften är oförändrad eller

•          Enskild medlem     100 kr

•          Familj*                     200 kr*Som Familj tecknas alla i ett hushåll i medlemsregistret (för

de under 18 år även med födelsedatum) och berättigas tillsammans två röster.Medlemsavgiften betalas in på Bankgiro 678-3435.

Oavsett hur du betalar så glöm inte att skriva namn och födelsedatum för samtliga medlemmar. Ange också adress, telefonnummer och e-postadress om sådan finnes. Adressen behövs för att vi ska kunna redovisa en giltig medlemsförteckning och har vi e-postadresser till alla som har en sådan adress underlättas vår information och kommunikation med medlemmarna högst påtagligt.

Evenemang

Förra året Vinterdag med en skiddag i slutet av mars har denna vinter ersatts av en hel sportlovsvecka där skidspåret fanns tillgängligt och där serveringen i lokalen var öppen hela veckan. Du som har varit inne på hemsidan har säkert läst om detta.

Planeringen för kommande evenemang 2013/2014 ser preliminärt ut så här:

Valborgsfirande                 30 april (festkommittén anordnar)

Gåbingo under 3 söndagar        5,19 och 26 maj

Årsmöte                                1 juni

Försommarfest;  mat och dans 1 juni (festkommittén anordnar)

Allsångskväll                       Juli (datum inte fastställt)

Surströmmingsfest                        7 september

Gåbingo under 3-4 söndagar    september/oktober(datum inte fastställda)

Adventsfirande                   1 december

Julgransplundring                               11 januari (för små på dagen och för vuxna på kvällen)

Sportlovsaktiviteter                            28/2-8/3Inbetalningsavi

Namn & födelsedatum för samtliga      Adress

medlemmar

Telefonnummer

E-postValborg

Ett av årets största arrangemang närmar sig. För att

vi ska kunna genomföra det behöver festkommittén fler som hjälper till med bl.a. lotteriförsäljning bakning, servering.

Hör av dig snarast om du kan hjälpa till under kvällen till Janet, Anders eller någon annan i festkommittén!

Fortsatt upprustning Lokalen

I förra nyhetsbrevet i december 2012 redovisades vår planering för den fortsatta upprustningen av lokalen och att vi avsåg att söka stöd för de ombyggnadsåtgärder som rör fastighetens inre. Vi har sökt stöd hos Boverket och föreningen får besked om stöd kommer att ges i slutet av maj.

Under vintern har byggruppen fortsatt att tilläggsisolera och sätta upp panel och nu är ytterligare en vägg klar. Du som ännu inte deltagit (eller varit med så ofta) kan ta kontakt med Birger Svensson för vidare information om det fortsatta arbetet. Det som ligger närmast på tur är att måladen nyligen levererade ribben.

Hemsidan

Ni som har besökt hemsidan har sett att den har utvecklats och fått en ny layout. Nu finns t.ex. plats att lägga in sponsring från företag i form av annonser. Alla ni medlemmar som har företag tag kontakt med vår webredaktör Sara Johansson och anmäl intresse att synas tillsammans med vår förening. En mindre annons (visitkortsstor) under ett år kostar 500 kr och en mer utförlig annons 1000 kr.

Studiecirklar m.m.

Föreningen har av olika skäl ännu inte kommit igång med studiecirkelverksamhten. Det finns många uppslag på lämpliga ämnen. Ett är Björköns historia, ett annat vår föreningslokal Böljans historia. Kom gärna med förslag på dels personer som skulle kunna leda en cirkel inom nämnda områden, dels ytterligare förslag på studiecirklar inkl. cirkelledare.

Andra evenemang som vi inte har prövat på är föreläsningar gärna med någon anknytning till Björkön eller till personer som är verksamma hä. Lämna även här förslag på intressanta personer/ämnen så får vi se om vi kan gå vidare och anordna någon eller några föreläsningar under året som kommer.

bgfboljan@gmail.com är adressen om du vill delge oss dina synpunkter eller komma i kontakt med styrelsen!Bygdegårdsföreningen Böljan

Organisationsnummer 802454-2337 I Bankgiro 678-3435

Mer information och kontakt

www.boljan.org bgfboljan@gmail.com