Bygdegårdsföreningen Böljan
 
Nyhetsbrev   Nr 1
                                                                                            
April 2014
Upprustning av lokalen

Under senhösten och vintern har det varit fullt fokus på att genomföra etapp 1 av vår omfattande renovering av fastigheten. Det har gjort att vi haft begränsade möjligheter att använda den för sammankomster eller hyra ut lokalen m.m.

Vi har ännu inte slutfört den första etappen men mycket har gjorts trots att nästan allt arbete görs ideellt. Den nya entrén med stort altandäck är på plats. Det som återstår är bl. a. att lägga plåt på taket, ordna en ramp för främst rullstolsburna och en ny entrétrappa. De två nybyggda toaletterna, varav en är anpassad för rullstolsburna håller på att färdigställas. I skrivande stund är det dock osäkert om de hinner bli färdiga till vårt traditionsenliga valborgsmässo-firande.

Under vintern har vi också planerat för fortsatt upprustning i en etapp 2. Den omfattar ett nytt och större kök, ny utvändig trappa till bostadslägenheten och ett nytt förråd på baksidan av fastigheten och i anslutning till samlingssalen. För att finansiera etapp 2 har vi sökt och fått 90.000 kr i bidrag från Sundsvalls kommun som utbetalas när arbetet är färdigt och besiktigat. Vi har också sökt ytterligare stöd från Boverket till etapp 2. I slutet av maj månad får vi besked om vi får ytterligare bidrag utöver de 200.000 kr som verket beviljat för vår första etapp och som tidigast utbetalas efter kostnadsredovisning och besiktning  i januari 2015.

Ett mål som styrelsen haft för det gångna verksamhetsåret har varit att få fler betalande medlemmar. Det har också lyckats men vi hoppas att ännu fler vill bli medlemmar och stödja att Björkön med omnejd får en egen allmän samlings-lokal som kan användas för många olika aktiviteter.Dags för ny medlemsavgift

Medlemsåret sträcker sig från 1 maj 2014 till 30 april 2015. Så nu är det dags att betala in avgiften för det kommande verksamhetsåret. Årsavgiften är oförändrad eller

•          Enskild medlem     100 kr

•          Familj*                     200 kr


*Som Familj tecknas alla i ett hushåll i medlemsregistret (för de under 18 år även med födelsedatum) och berättigas tillsammans två röster.

Medlemsavgiften betalas in på Bankgiro 678-3435

Oavsett hur du betalar så glöm inte att skriva namn och födelseår för samtliga medlemmar. Ange även adress, telefonnummer och e-postadress om sådan finns. Adressen behövs för att vi ska kunna redovisa en giltig medlemsförteckning. Har vi dessutom e-postadresser till alla som har en sådan underlättas vår information till och kommunikation med medlemmarna högst påtagligt.

Evenemang

Som tidigare nämnts har upprustningsarbetet medfört att vinterns evenemang  som t.ex. sportlovsveckan måst ställas in.

När det gäller planeringen för kommande evenemang 2014/2015 återkommer vi när vi vet mer om hur fortsättningen blir vad gäller pågående och kommande upprustningsåtgärder. För våren är dock följande fastlagt.

30 april        Valborgsmässoeld med försäljning av varm korv och                              lotterier                             

11 maj           Vårens gåbingo startar. Gåbingon fortsätter 25 maj och 8                        juni

31 maj           Årsmöte


Håll utkik efter vår annonsering för närmare information eller besök vår nya hemsida.

Hemsidan

Ni som under hösten och vintern har besökt hemsidan har sett att vi haft vissa problem med uppdateringar m.m. Vi har därför beslutat lägga upp en ny hemsida.

Adressen dit är bgfböljan.hemsida24.se

bgfboljan@gmail.com är som vanligt e-postadressen om du vill informera om något eller av annat skäl vill komma i kontakt med styrelsen.Bygdegårdsföreningen Böljan

Organisationsnummer 802454-2337  
         I