Förtroendevalda  2015/2016


STYRELSE
Ordförande 
Lena Österlund

Ledamöter
Carina Nylander, Staffan Nyström, Therése Tiderman och Eivor Carlsson

Suppleanter
Bernd Magussonoch Markus Björklund

---------------------------


Revisororer
Stig Vedin och Åsa Forsberg

Valberedning
Göran Wedin och Inga-Lill Svedblom

Festkommitté
Janet Eckman, Anders Björklund, Bernd Magnusson, Karin Bergmansson, Ulrika Wedin och Monica Detlefsen.
Janet Eckman sammankallande.

Vaktmästare
Markus BJörklund