Förtroendevalda  2019/2020


STYRELSE
Ordförande 
Björn Vedin

Ledamöter
Staffan Nyström, Magnus Björklund, Therése Tiderman och Eivor Carlsson

Suppleanter
Bernd Magussonoch Markus Björklund

---------------------------


Revisororer
 Åsa Forsberg och Arne Olsson

Valberedning
Göran Wedin

Festkommitté
Janet Eckman, Anders Björklund, Bernd Magnusson, Karin Bergmansson, Ulrika Wedin och Monica Detlefsen.
Janet Eckman sammankallande.

Vaktmästare
Markus BJörklund