Välkommen till
Bygdegårdsföreningen Böljan


Föreningen för dig som tycker om Björkön i Njurunda med omnejd. Läs mer om hur du blir medlem här.

Lotterivinster efterfrågas

I samband med vårt sedvanliga firande av valborg efterlyser bygdegårdsföreningen vinster till lotteriet.
Kontaktpersoner:
Eivor 070-734 20 58
Therese 070-234 94 77
Anders 070-347 00 68