Björköns historia

En kväll satt några entusiastiska eldsjälar på lokalen Böljan för att försöka hitta lite historik kring Björkön vad gäller fastigheter, människor och händelser. Hittills har följande information kommit fram.

Den första uppgiften som gruppen ville arbeta med, var att skylta upp och åskådliggöra för de boende runt Björkön de platser som i vardagligt tal många visste namnet på, men som inte finns utmärkta på kartan. Gruppen vill sätta upp en skylt med namnet på vid varje ”känd” plats. Beslut har tagits att detta ska ske – skyltarna är under produktion men ännu inte klara.

Nedan följer ett antal händelser m.m. från Björköns tidiga historia

-          Första huset på Björkön var Björkön 1 – där bodde fam Ersson.      
            Huset fick senare adressen Björkön 201.

-          År 1839 delades Björkön upp i så kallade utägor –  4 delar.

-          Skolan på Björkön var förlagd på fastigheten som idag har adress                     Björkön 175. Barnen började i skolan vartannat år. Det kunde                                 innebära att syskon som var födda året efter varandra hamnade i                       samma klass.
 
-          Skolans bespisning hade Ruth Björklund ansvar för. Den var i början
           belägen i ett hus som nu är rivet, sedan flyttades den till stugan vid
           Björkövägen med dagens adress Björkön 155. 

-         Flera affärer har funnits på Björkön. Öbergs affär byggdes år 1870 på               adressen Björkön 155. Affären upphörde omkring år 1936 och det                       avslutades med en auktion.

-        Johanssons affär var belägen i Göran Lindgrens fastighet. Zetterberg             tog över Johanssons affär på 1940-talet.

-       Britta hade en affär samtidigt som Zetterberg. Hon startade sin
         verksamhet i Berndt Magnussons gamla hus, därefter flyttade hon
         över till gamla bageriet som var beläget i fam Detlefsen fastighet.

-       Under denna tid bodde det mest bönder och några fiskare på Björkön.

-       Skollärare som några minns var Gunnar Berg, Hans Åström och
        Attergård. Systrarna Jullander vikarieradesom lärare i skolan.

-      Gunnar Berg var mycket idrottsintresserad. Även Attergård var
        idrottsintresserad, han byggde en hoppbacke på Viklundsberget och  
        en bastu som alla Björköbor kunde använda.

-      År 1946 hölls ett stort flickscoutläger i Björköviken. Greve Folke
        Bernadottes fru Estelle invigde lägret under pompa och ståt.

-      Flera av Björköns invånare har varit duktiga idrottare.

       Torsten Wedin vann DM på skidor år 1950.
       Yngve Björklund, Martin Udén och Bertil Olsson var duktiga    
       orienterare och tillsammans vann de SM i budkavle.

-     En av deltagarna i gruppen kunde berätta om ett roligt minne om hur
       barnen firade Tjugondag Knut. Barnen samlades vi pumpen som fanns
       vid vändplatsen intill Edvardssons. Flickorna klädde ut sig, ungefär
       som de gjorde vid påsk. Sedan gick de runt på gårdarna och sopade ut  
        julen och sjöng. Efter en stund kom pojkarna och slog med käppar på            knutarna. Det var inte alla som tyckte det var särskilt trevligt.
       En av dem som inte gillade detta var Hanna Jansson som bodde vid
       Lilltjärn. Enligt rykten så slängde hon ut pottan efter pojkarna.  
       Det fanns rykten även om Arvid Hellberg som bodde i Björköviken.    
       Till honom vågade inte barnen komma eftersom han varnat dem –  
        kom de dit skulle han ta fram bössan. Så Arvid han fick inte något  
        besök.
       Efter sopning och sång samlades barnen och delade på de pengar som
       flickorna fått för sin skönsång. Pengarna gick oavkortat till inköp av    
       godis!

 Har du som läser detta någon ytterligare information eller kommentarer till det som gruppen har fått fram så är du välkommen att
skicka ett mail till
bgfboljan@gmail.com 


  

 

 


Medlemsavgift 2022/2023!


Avgiften är 
100 kr för enskild medlem
200* kr för Familj


*Som Familj tecknas alla i ett hushåll (skrivna på samma adress)i medlemsregistret (för de under 18 år även med födelsedatum) och berättigas tillsammans två röster.

Betalning sker till
Bygdegårdsföreningen Böljan

Bankgiro 678-3435

Glöm inte att uppge namn, födelseår och adress!