Om oss


Bygdegårdsföreningen Böljan som startade sommaren 2010, är en förening för dig som har intresse för Björkön med omnejd. Föreningens medlemmar arbetar för att Björkön även i framtiden ska vara en levande bygd med god sammanhållning.

Den 1 mars 2011 fick vi den dåvarande IOGT-NTO-lokalen på Björkön i gåva av Logen Böljan.  Ett av bygdegårdsföreningens mål är att rusta upp och underhålla fastigheten så att den fortsätter att vara den självklara samlingsplatsen på Björkön med omnejd.

Upprustningsarbetet

Fasad södra sidan oktober 2013

Upprustningsarbetet

Fasad mot vägen oktober 2013.

Upprustningsarbetet