UTHYRNING AV LOKALEN


Du kan självklart hyra vår lokal. Den lämpar sig för såväl föreningslivets behov som alla typer av familjehögtider som födelsedagar, dop, bröllop m.m.
Efter upprustningen av föreningens lokaler kan nu ca 70 ätande gäster rymmas i lokalen.

Kontakt tas med Carina Nylander tfn  070 3966396

OBS! Under rådande coronaläge förbehåller vi oss rätten att vara restriktiva och göra en bedömning från fall till fall vad gäller uthyrning. Det är viktigt att vi som förening bidrar till att inska smittspridningen i samhället och att vi följer myndigheternas rekommendationer.

PRISER
1.000 kr/helg (fredag-söndag)
500 kr/dag
100 kr/timme
250 kr porslin (tallrikar, glas, bestick för 60 personer)
20 kr/portion, kaffe och kaka (t ex vid möten)

Under vinterhalvåret hyrs den stora lokalen endast ut hela dygn. Det lilla rummet (entrén) lämpar sig väl för mindre möten à 10-12 personer.

VILLKOR
Hyresbeloppet ska betalas i förskott till Bygdegårdsföreningen Böljan, bankgiro 678-3435. På inbetalningen anges ”lokalhyra” + datum. Städning svarar hyresgästen för.

Vid hyrestidens slut ska

-   det vara undanplockat och diskat
-   golven ska vara dammsugna och torkade (såvida detta ej har beställts i      förväg)
-   sopor ska vara bortforslade

Vid otillräcklig städning debiteras en timkostnad om 250 kronor.

Har något gått sönder meddela det omgående till uthyraren.

Vid oaktsamhet debiteras återanskaffnings-/ återställningssvärde.