Sponsortavla som hänger i lokalen. Sponsortavla som hänger i lokalen.

Sponsorer
Föreningen har ett antal företag och privatpersoner som på olika sätt sponsrar vår verksamhet.

Sponsorerna är:

- Björkö Trä
- Göran Wedin
- Wedins Skog
- Nolby Bygg AB
- Profilplåt
- Anders Björklund Skog AB
- Anders & Ingrid Nyquist
- IMT Materialteknik AB