Boverkets bidrag

Som vi nämnde i vårt nyhetsbrev i slutet av förra året har Böljan ansökt om att få Boverkets bidrag för handikappanpassning av lokalen med ny entré inkl. ramp samt två nya toaletter varav en RWH (anpassad för rullstolsburna) på 200.000 kr utbetalat. Pengarna har utbetalats i januari 2015 vilket innebär att Böljan kan betala våra utestående räkningar till Göran Wedin, som förskotterat både arbete och materialinköp och till Jan-Olof Björklund som levererat främst byggnadsmaterial.

Föreningens styrelse vill tacka alla som bidragit till att den första stora ombyggnadsetappen har kunnat genomföras på ett bra sätt, ingen nämnd och ingen glömd.

Föreningen planerar nu för att genomföra etapp 2 som innebär att ett helt nytt kök ska inredas, ett nytt förråd byggas och en ny upp-värmning anordnas i lokalen. För detta projekt har föreningen redan fått det tidigare beslutade bidraget på 90.000 kr av  Sundsvalls kommun. Dessa pengar räcker dock inte varför vi har ansökt om ett nytt bidrag från Boverket på 180.000 kr. Besked om detta beviljas får vi först till sommaren vilket innebär att etapp 2 kan påbörjas först därefter.

Innan dess är vår förhoppning att vi under våren ska hinna göra klart den nya utvändiga trappan till hyreslägenheten samt isolera och panela fasaden som återstår på baksidan av huset. I samband med detta behöver ett fönster flyttas så att ljusinsläppet till samlingslokalen förblir detsamma som nu.

För att föreningen ska kunna fortsätta att genomföra de planerade projekten behöver vi minst samma stöd och uppslutning från medlemmarnas sida som vi har haft under etapp 1, vilket vi tror och hoppas på!