Historik

Lokalen på Björkön ägdes av IOGT-NTO-logen fram till 2010. Föreningen förde en tynande tillvaro - Logen Böljan hade endast 11 medlemmar. Hela fastigheten var i stort behov av renovering och översyn.

De 11 medlemmarna i Logen erbjöd därför alla med anknytning till bygden att ta över fastigheten genom att bilda en förening som bl.a. kunde stå för drift och underhåll.

Den 29 juni 2010 hölls ett stormöte där beslut togs av de ca 50 personer som deltog på mötet att bilda en ny förening. Namnet på föreningen skulle vara Bygdegårdsföreningen Böljan.

Bygdegårdsföreningen Böljans första årsmöte hölls den 4 september 2010.

Årsmötet beslöt att verksamhetsåret ska vara 1 maj – 30 april.

Den 1 mars 2011 gav Logen fastigheten Böljan som gåva till bygdegårdsföreningen Böljan.

Den 30 april hölls ett extra årsmöte där beslut togs att ta emot gåvan av Logen Böljan.

Sommaren 2011 började byggnadsställningar resas mot fastigheten och startskottet gick för tilläggsisolering, omspöning och målning. Första väggen att bli klar var fastighetens baksida.

I september 2011 kunde vi räkna in närmare 170 medlemmar i bygdegårdsföreningen – ett fantastiskt resultat!

Under hösten 2012 har en omfattande dränering skett runt en stor del av fastigheten. Marken runt fastigheten grävdes bort och dränerades med singel.

I slutet av 2012 har föreningen fortsatt att tilläggsisolera och även bytt fönster i köket och i hyreslägenheten på andra våningen. En ny ytterdörr sattes in som är tänkt att bli en framtida köksingång.

Arkitekt Anders Nyqvist har varit styrelsen behjälplig att ta fram ritningar över de förändringar som diskuterats, bl.a.

-          Ny handikappanpassad entré

-          Ny handikappanpassad toalett med duschutrymme

-          Ny extra toalett

-          Nytt cateringkök

-          Ny utvändig trappa till hyreslägenheten

-          Nytt utvändigt förråd

-          Nytt sovrum och hall till hyreslägen

För att dessa insatser skulle kunna genomföras beslutade styrelsen att söka stöd för åtgärderna dels hos Boverket, dels hos Sundsvalls kommun.

Under maj månad 2013 kom det glada beskedet att Boverket beviljat bygdegårdsföreningen Böljan ett bidrag på 200 000 kronor för handikappanpassning av lokalen.

Under hösten 2013 påbörjades utbyggnaden till bl.a. den handikappanpassade toaletten, gjutning av plintar till den nya altanen med entré där ny ytterdörr med sidoljus inköpts.

En besiktning av fastighetens murstock och skorsten skedde under hösten 2013. Vissa åtgärder måste ske om eldstaden ska kunna användas för uppvärmning av den stora lokalen.

Under december månad 2013 fick föreningen ett kommunalt bidrag till allmänna samlingslokaler från Sundsvalls kommun på 90.0000 kronor att användas för bl.a. ombyggnad av kök, nytt förråd och ny utvändig trappa.

I december 2014 har föreningen sökt ytterligare bidrag från Boverket för att kunna genomföra de återstående upprustningsåtgärderna. Besked om bygdegårdsföreningen får ytterligare stöd kommer att lämnas under maj månad 2015.