Välkommen till bygdegårdsföreningen Böljans hemsida!

Föreningen för dig som tycker om Björkön i Njurunda med omnejd!

Nästa aktivitet, Allsång 19/7
 

Läs mer under fliken "Aktuellt"

             

Under fliken "Aktuellt" finner du bl.a.
- Info om årsmöte och  
  sommarfest
- Info om gåbingo
- Info om vårt café
- Etablering av fibernät
- Info om Björköns historia
- Verksamhetsberättelse 
   för år 2015/16


 

               -------------

Under fliken "Förvandlingen"
kan du se bilder från det arbete som skett på bygdegårds-föreningen sedan starten hösten 2011.