Kontakt
Vill du komma med på bygdegårdsföreningens
e-postlista. Skicka ett mail till bgfboljan@gmail.com 
med dina kontaktuppgifter, så får du fortsättningsvis information om händelser och vårt nyhetsbrev!