Bygdegårdsföreningen 2010 Starten skedde ht 2011 Gavel omspönad Nymålad del av fastigheten Ny dörr till lgh insatt Här rivs den gamla entrén Hålet i väggen var förr en lucka för köp av biljetter till aktiviteter Ett sovrum kommer att tillskapas på övre vån Här kommer två toaletter att tillskapas på nedre vån Ny entré till lokalen Våren 2014 Ramp klar Wc 2014 dec 065 2014 dec 062 Trappa till övervåning Trappa till övervåning Ny dörr för utrymning 20151003_ 20151011 20151011_113326 Fönstret har flyttats från fastighetens  baksida 20151017_122850 Juli 2015 096 20151020_135346 20151020_135410 20151020_135425 Golvöppning 2 Golvöppning Diskmaskin och härlig diskbämk Ugn Spis och fläkt Köksdel Köksdel20160725_093458 Utrymningsväg och värmepump Förråd Utrymningsväg och trappa Plåtbeklätt entretak Böljans altan

Böljans förvandling

Hösten 2011 startade vi arbetet med att renovera bygdegårdsföreningens yttre.
Därefter har arbetet fortsatt med föreningens inre som slutfördes under 2016.

Arbetet har bestått av:

- Tilläggsisolering och ny  
   panel
- Ommålning
- Byte av fönster
- Nya ytterdörrar
- Nybyggnation där vi   
   tillskapat dels en RWH -
   toalett med dusch och      
   ytterligare ett wc på nedre
   våningen samt ett sovrum 
   till befintlig  lägenhet på
   övre våningen
- Ny entré
- Altan
- Ny trappa till lägenheten  
  på våning 2.
- Igensättning av fönster  
   på fastighetens baksida.
- Öppning och insättning av
  ny utrymningsdörr på    
  fastighetens baksida med 
  anslutande trappa.
- Öppning och insättning av
  ett fönster på fastighetens 
  framsida.

-Nytt  cateringkök. Den
 gamla köksdelen har 
  utökats med det tidigare  
  trapphuset.
- Förråd uppfört i an- 
  slutning till lokalen.
- Värmepump 
  installerad i lokalen.