loading...

Böljans förvandling

Hösten 2011 startade vi arbetet med att renovera bygdegårdsföreningens yttre.
Därefter har arbetet fortsatt med föreningens inre som slutfördes under 2016.

Arbetet har bestått av:

- Tilläggsisolering och ny  
   panel
- Ommålning
- Byte av fönster
- Nya ytterdörrar
- Nybyggnation där vi   
   tillskapat dels en RWH -
   toalett med dusch och      
   ytterligare ett wc på nedre
   våningen samt ett sovrum 
   till befintlig  lägenhet på
   övre våningen
- Ny entré
- Altan
- Ny trappa till lägenheten  
  på våning 2.
- Igensättning av fönster  
   på fastighetens baksida.
- Öppning och insättning av
  ny utrymningsdörr på    
  fastighetens baksida med 
  anslutande trappa.
- Öppning och insättning av
  ett fönster på fastighetens 
  framsida.

-Nytt  cateringkök. Den
 gamla köksdelen har 
  utökats med det tidigare  
  trapphuset.
- Förråd uppfört i an- 
  slutning till lokalen.
- Värmepump 
  installerad i lokalen.