Förtroendevalda  2022/2023


STYRELSE
Ordförande 
Björn Vedin

Ledamöter
Staffan Nyström, Magnus Björklund, Therése Tiderman och Eivor Carlsson

Suppleanter
Markus Björklund och Ulrica Wedin

---------------------------


Revisororer
Åsa Forsberg och Arne Olsson

Valberedning
Göran Wedin

Festkommitté
Janet Eckman, Anders Björklund, Bernd Magnusson, Karin Bergmansson, Ulrika Wedin, Monica Detlefsen och Elisabeth Björklund.
Janet Eckman sammankallande.

Vaktmästare
Markus Björklund